ויזה לבעלי כישורים מיוחדים (O-1)
ויזת O-1 מאפשרת כניסה לארה”ב לאדם בעל יכולת יוצאת דופן בתחום המדעים, האמנות, החינוך, העסקים, או הספורט, או בעל הישגים יוצאי דופן בעולם הקולנוע או הטלוויזיה ואנשי הצוות החיוניים שלו.
ויזת 1-O מיועדת לאינדיבידואלים בלבד. במקרים של נסיעה קבוצתית, כל אחד מחברי הקבוצה נדרש לעמוד במבחן היכולת הייחודית. ויזה זו ניתנת עבור אירוע מסוים, כגון סיבוב הופעות, סבב הרצאות, או השתתפות בפרויקט יחיד. 
המועמד לויזה נדרש להציג בדרך כלל תיק עבודות, פרסומים בתקשורת (אם יש כמובן), מכתבי המלצה, ועוד.
הויזה תקפה לשלוש שנים וניתן להאריכה ללא הגבלה כל עוד מראים את המשך העיסוק בגינו ניתנה הויזה.