FacebookLinkedin
טלפון מישראל  
03-372-7211
Call Now 
646-820-0662
.Atash Law P.C  מטפלים בכל סוגי הויזות ויזות בשנה ומתמחים בכל סוגי הגרין כארד. אנו מביאים אתנו נסיון מעשי של מאות תיקים ולקוחות מרוצים מכל רחבי העולם.
המשך 

 
stack3, stack, layers
 
ויזה לבעלי כישורים מיוחדים (O-1)
ויזת O-1 מאפשרת כניסה לארה”ב לאדם בעל יכולת יוצאת דופן בתחום המדעים, האמנות, החינוך, העסקים, או הספורט, או בעל הישגים יוצאי דופן בעולם הקולנוע או הטלוויזיה ואנשי הצוות החיוניים שלו.
ויזת 1-O מיועדת לאינדיבידואלים בלבד. במקרים של נסיעה קבוצתית, כל אחד מחברי הקבוצה נדרש לעמוד במבחן היכולת הייחודית. ויזה זו ניתנת עבור אירוע מסוים, כגון סיבוב הופעות, סבב הרצאות, או השתתפות בפרויקט יחיד. 
המועמד לויזה נדרש להציג בדרך כלל תיק עבודות, פרסומים בתקשורת (אם יש כמובן), מכתבי המלצה, ועוד.
הויזה תקפה לשלוש שנים וניתן להאריכה ללא הגבלה כל עוד מראים את המשך העיסוק בגינו ניתנה הויזה.