FacebookLinkedin
טלפון מישראל  
03-372-7211
Call Now 
646-820-0662
.Atash Law P.C  מטפלים בכל סוגי הויזות ויזות בשנה ומתמחים בכל סוגי הגרין כארד. אנו מביאים אתנו נסיון מעשי של מאות תיקים ולקוחות מרוצים מכל רחבי העולם.
המשך 

 
stack3, stack, layers
 
ויזת    
נועדה לאפשר לחברות בינלאומיות להעביר עובדים מיומנים לארה"ב, באופן זמני, על מנת לשפר את יעילות ניהול החברה, להרחיב את היצוא מארה”ב ולשפר את יכולתה להתחרות בשווקים בחו"ל. על מנת להיות זכאי לויזה המועמד לויזה נדרש להוכיח כי:
* מעסיקו העתידי הינו אותה חברה, תאגיד, גוף משפטי אחר, או חברת-אם, חברת-בת, או סניף, עבורם עבד המועמד לויזה בישראל
* מעסיקו העתידי ימשיך לנהל את עסקיו בארה”ב ולפחות במדינה אחת נוספת
* המועמד לויזה הועסק ע"י הארגון שמבקש להעתיק את מקום עבודתו, במשך לפחות שנה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות
* המועמד לויזה הינו מנהל, בכיר, או שכיר בעל ידע ייחודי ומיועד לעבוד בתפקיד ניהולי או בתפקיד המחייב ידע כזה