הגירה-גרין קארד          
 
גרין קארד על בסיס העסקה
 
ניתן להגיש בקשה לגרין-קארד ע״י מעסיק אמריקאי שמעוניין בהעסקה עתידית של העובד. כלומר ההעסקה היא עתידית ומבוססת על הכוונה של המעסיק.
בהליך זה העובד לא מחויב לעבוד אצל המעסיק בזמן התהליך ויותר מכך, עם קבלת הגרין-קארד הוא חופשי לעשות כרצונו.
ההליך יכול להתבצע בארה״ב - ואז העובד העתידי חייב שתהיה לו ויזה שמאפשרת כוונה להגר (duel intent visa). מדובר למעשה ברוב ויזות העבודה הזמניות - h1b, e, l, o וכו׳.
 
ההליך יכול גם להעשות כשהעובד נמצא בארץ ואז פשוט להגיע עם גרין-קארד לארה״ב. 
 
ההליך עצמו: 
 
ההליך מחולק לשניים. החלק הראשון הוא מול משרד העבודה האמריקאי ובהמשך מול רשויות ההגירה.
 
Labor Certification, הוא מסמך המונפק על ידי משרד העבודה האמריקאי, המעיד כי ישנו מחסור בסוג מסוים של תעסוקה. עוד טרם מילוי טופס הבקשה ל Labor Certification, המעסיק האמריקאי חייב לנסות לגייס עובדים אמריקאים לאותו סוג מסוים של תעסוקה אשר הוצע למעסיק.
 
האישור יינתן רק אם המעסיק האמריקאי יוכיח כי לא ניתן לגייס עובדים אמריקאיים לסוג התעסוקה המבוקש וכן כי מבקש ההיתר נמצא מתאים לאותו סוג עבודה. לאחר מתן ההיתר, על מבקש ההיתר לחכות למספר זמין בגרין-קארד כיוון שבקשה לגרין-קארד מבוססת העסקה, מוגבלת במכסה שנתית. בעלון האשרות ניתן למצוא עדכון חודשי קבוע לגבי זמינות מספרי גרין-קארד בקטגוריה זו.
 
ברגע שההיתר ניתן על ידי משרד העבודה האמריקאי, וישנו מספר זמין, ניתן להגיש בקשה לגרין-קארד וזאת על ידי הגשת בקשה לויזת הגירה (אם הנך שוהה מחוץ לארה"ב) או לשינוי סטאטוס (אם הנך נמצא בארה"ב בסטטוס אחר). במהלך עיבוד הבקשה ניתן לבקש בקשה להיתר עבודה זמני אשר יעניק לך את האפשרות לעבוד באופן חוקי עוד טרם קבלת הגרין-קארד.
 
גרין קארד על בסיס השקעה.

להבדיל מוויזת משקיעים מסוג אי-2 שאפשרית לאנשים ממדינות מסוימות שאושרו ע"י הרשויות בארה"ב, מדובר בהשקעה של חצי מליון או מליון דולר (תלוי בטיב הפרויקט) וחובת העסקה של 10 עובדים מקומיים עם היתרי עבודה. הכסף מושקע בפרוייקט לתקופה של 4 או 5 שנים וכמעט אין החזר כספי עבור ההשקעה. הדגש בגרין קארד זה הוא בין השאר על זיהוי ברור של מקורות הכסף המושקע.

גרין קארד למנהלים בין לאומיים
בדומה לויזת אל חברות בינלאומיות יכולות להגיש בקשות לניוד מנהלים בכירים מחברת אם, בת או אחות בחו"ל לחברת אם בת או אחות בארצות הברית בתאים מסוימים וביניהם:  העובד עבד שנה אחת לפחות במשך 3 השנים האחרונות בחברה בחו"ל ובתפקיד ניהולי בכיר.  
 
גרין קארד המבוסס על הצטיינות במדעים, עסקים או אומנויות

גרין קארד לאנשי דת

גרין קארד המבוסס על זכיה בהגרלה