אנשי דת רשאים להגיש בקשה לויזה מסוג R בתנאי שבמהלך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה, היו חברים בקהילה דתית בעלת אירגון דתי אמין בארה"ב, ללא מטרות רווח. אירגונים דתיים בארה"ב ללא מטרות רווח, נדרשים להיות בעלי מעמד פטור ממס. דוגמאות לאנשי דת הזכאים לויזה מסוג R עשויות לכלול רבנים, חזנים, כמרים, או מדריכי דת.

זכאות לויזה מסוג R
על מנת להיות זכאי לויזה מסוג R , יש לעמוד בתנאים הבאים:
ָ עליכם להיות חברים בקהילה הדתית שאיתה תעבדו לפחות שנתיים לפני הגשת הבקשה לויזת R .
ָ  האירגון עבורו תעבדו נדרש להיות אירגון ללא מטרות רווח ובמעמד פטור ממס (האירגון יכול לספק לכם מכתב המוכיח זאת).
ָ בשליחותכם הדתית עליכם לעבוד בתחום מקצועי דתי בלבד.
משרות המוגדרות כ"שליחות דתית" כוללות שליחי דת בעלי אישור מטעם אירגון דתי, לנהל טקסים דתיים ולמלא תפקידים אחרים המבוצעים בדרך כלל ע"י אנשי ההנהגה הדתית. שליחות דתית משמעה שאיפה לאורח חיים דתי, אשר ניכרת במחויבות לכל החיים. משרות הזכאיות לויזה מסוג 1-R כוללות מעורבות פעילה בתיפקוד הדתי של האירגון. הגדרה זו אינה כוללת שרתים, עובדי תחזוקה, פקידים, מגייסי כספים, מארגני אירועי התרמה, או בעלי מקצועות דומים. פעילותו של המועמד לויזת 1-R חייבת להיות קשורה לתיפקודים דתיים מסורתיים; היא חייבת לגלם את עיקרי האמונה של הדת ולהיות בעלת משמעות דתית, המתייחסת בעיקר, אם לא אך ורק, לנושאים רוחניים-דתיים.

משפחות של בעלי ויזת R
בני/בנות זוג או ילדים עד גיל 21 המבקשים להתלוות או להצטרף למועמד הויזה העיקרי בארה"ב למשך תקופת שהותו שם, נדרשים להצטייד בויזה נלווית מסוג 2-R .

בני/בנות זוג או ילדים של בעלי ויזת R רשאים ללמוד בארה"ב, בבתי ספר פרטיים או ציבוריים על ויזת 2-R מבלי לקבל ויזת סטודנט מסוג 1-F . אולם, בני זוג שהגיעו לארה"ב על בסיס ויזת 2-R אינם רשאים לעבוד.
מועמד הויזה העיקרי נדרש להוכיח שהוא מסוגל לתמוך כלכלית במשפחתו בזמן שהותם בארה"ב.