כללי
חוק ההגירה של ארה"ב, מעניק ויזה לאזרחי מדינות המקיימות אמנת מסחר וחליפין מתאימה עם ארה"ב, או למדינות הנחשבות מדינות אמנה תחת החוק האמריקאי. 
המידע להלן מפרט את שני סוגי הויזות המיועדות לאינדיבידואלים המעוניינים לסחור עם ארה"ב או להשקיע בארה"ב.
 • ויזת אמנת מסחר  (E1)
 • ויזת משקיע  (E2
שים לב כי אמנת חברוּת, מסחר וחליפין בין ארה"ב וישראל, מאפשרת את אישור ויזת אמנת מסחר (1-E ) בלבדאזרחים ישראלים אינם זכאים לויזת משקיע (2-E ). עם זאת, השגרירות בתל אביב מקבלת בקשות לויזה מסוג זה מטעם ישראלים בעלי אזרחות כפולה עם מדינות המחזיקות באמנה המאפשרת השקעה בארה"ב.
 
ויזת אמנת מסחר (1-E )
 ויזות אמנת מסחר (1-E ) מאושרות בהתבסס על אמנת מסחר בין ארה"ב וישראל. הויזה מתאימה לאנשים המתכוונים להגיע לארה"ב על מנת לעסוק במסחר משמעותי, כולל מסחר בשירותים או טכנולוגיה, בעיקר בין ארה"ב ומדינת האמנה, במקרה שלנו ישראל.
תנאי הזכאות לויזת אמנת מסחר (1-E ):
 • לפחות 50% מהעסק (חברת האם) בבעלות ישראלית כלומר, לפחות 50% ממניות החברה הן בבעלות של אזרחים ישראלים. חברות אמריקאיות שבעליהן העיקריים הם תושבי קבע חוקיים או אזרחים אמריקאיים, אינן זכאיות לויזת E .
 • המועמד לויזה חייב להיות אזרח של מדינת האמנה - ישראל.
 • בעת הבקשה לויזת 1-E , קיימת זרימה מסחרית של סחורה, שירותים ו/או טכנולוגיה בין החברה הישראלית לארה"ב, אשר ניתן לעקוב אחריה ולזהותה (כלומר, הבעלות של הפריטים הנסחרים חייבת לעבור מצד אחד לשני והמסחר כלל חוזים שתוצאת המשא והמתן הייתה מוצלחת).
 • זרימת הסחורה היא משמעותית ורציפה.
 • לפחות 50% מהמסחר הבינלאומי של החברה הוא בין ישראל לארה"ב.
 • המועמד לויזה חייב להיות מועסק במשרה ניהולית או בכירה, או להיות בעל כישורים ייחודיים החיוניים לתפעול החברה. עובדים לא מיומנים או בעלי יכולות רגילות אינם זכאים לויזה זו.
 
ויזת משקיע (2-E )
 
הנשיא אובמה חתם על חקיקה אשר תוסיף את ישראל לרשימת המדינות הזכאיות לויזת משקיע בארה"ב.
החקיקה, שבראשה עמד איש הקונגרס הווארד ברמן, תעניק לישראלים ויזות משקיע מסוג 2-E, אשר תאפשר להם לחיות ולעבוד בארה"ב על מנת להיות קרובים יותר להשקעותיהם. החקיקה, אשר נחתמה ב – 11 ביוני 2012, עברה בבית הנבחרים ובסנאט בחודשים האחרונים.
עם זאת, ההטמעה של ויזה זו לא תחל עד שיוחלטו מהם התנאים בהסכם הסופי בין שתי המדינות. השגרירות תפרסם הודעה רשמית ברגע שויזת משקיע מסוג 2- E תהיה זמינה עבור אזרחים ישראלים.
 
ויזת משקיע מיועדת לאינדיבידואלים המתכוונים להגיע לארה"ב, על מנת לפתח ולנהל את פעילויותיה של חברה בה האזרח השקיע; או נמצא, באופן פעיל, בתהליך השקעה של הון משמעותי. כפי שהוזכר לעיל, אזרחים ישראלים אינם זכאים לויזת משקיע (2-E ), אבל, בעלי אזרחות כפולה בהחלט זכאים.
  
תנאי הזכאות לויזת משקיע (2-E ):
 • נחוצה אמנה קיימת בין ארה"ב למדינה הרלבנטית.
 • אדם ו/או חברה בעלי אזרחות של מדינת האמנה ולפחות 50% מהחברה הינה בבעלות מדינת האמנה. כלומר, לפחות 50% ממניות החברה הן בבעלות מדינת האמנה, מלבד תושבי בעלי גרין קארדאו אזרחים אמריקאיים.
 • המועמד לויזה השקיע, או נמצא, באופן פעיל, בתהליך השקעה.
 • השקעת המועמד לויזה הינה משמעותית. ההשקעה חייבת להבטיח את התפעול המוצלח של החברה (החוק לא מדבר על סכום אבל תלוי בסוג העסק ובמיקומו).
 • החברה הינה חברה מסחרית, אמיתית ופועלת. חברות תיאורטיות וחסרות בסיס אינן זכאיות לויזה.
 • ההשקעה הינה יותר משולית ואינה למטרת פרנסה והשתכרות בלבד.
 • המשקיע חייב להגיע לארה"ב על מנת לפתח ולנהל את החברה. אם המועמדים לויזה אינם המשקיעים העיקריים, הם חייבים להיות מועסקים במשרה ניהולית או בכירה, או להיות בעלי כישורים ייחודיים החיוניים לתפעול החברה.