ויזת H-1B
 
אשרות העבודה והשהייה בארה״ב מתחלקות לשני סוגים עיקריים: הסוג האחד הוא ויזות הגירה, כאן מדובר על גרין קארד לסוגיו השונים (על בסיס משפחה, עבודה, השקעה וכו׳) והסוג השני הוא ויזות לשהייה ועבודה זמנית, כשבתום תקופת העבודה צריך העובד לשוב לארצו. במסגרת הקבוצה השנייה ישנן ויזות שמאפשרות לעבוד ולשהות זמנית, אך יחד עם זאת מאפשרות כוונות הגירה, קרי הגשת בקשה לגרין כארד בזמן השהייה הזמנית - Duel Intent Visas. הקבוצה הזאת היא היותר פופולארית בקרב אותם עובדים שרוצים להישאר בארה״ב לתקופה לא מוגבלת.
 
אחת הויזות שמשתייכות לקבוצתVisas  Duel Intent היא ויזת H-1B ,שמתאימה לעובדים פוטנציאלים בעלי תואר ראשון ומעלה המגיעים לארה״ב על מנת לעבוד עבור מעסיק מסויים.
 
הדרישה הבסיסית – מומחיות מקצועית ספציפית
הדרישה הבסיסית מאותם עובדים היא שתהיה להם רמת מומחיות מקצועית ספציפית ברמה גבוהה - "Specialty Occupations". חשוב לציין שהתואר צריך להתאים למקצוע הנדרש. כך למשל אם ישנה דרישה לעובד בתחום השיווק, האדריכלות, הכלכלה וכו׳ התואר צריך להיות בהתאם.
 
בכל שנה ישנה מכסה של 65,000 ויזות לבעלי תואר ראשון ומכסה של 20,000 לבעלי תואר שני. בעבר המכסה היתה יותר גדולה וכעת שוקלים להכפיל אותה כחלק מרפורמה עתידית.
 
ניתן להגיש את הבקשה לויזה בראשון לאפריל בכל שנה, וכאשר היא מאושרת תחילת העבודה תהיה באוקטובר באותה שנה. 
 
בעבר, כשהמכסה היתה גדולה יותר, או בעבר הלא רחוק - בשיאו של המשבר הכלכלי בארה״ב כשלא היתה דרישה לעובדים זרים, כמות הויזות היתה זמינה למספר חודשים מעבר לראשון לאפריל. בשנים האחרונות המכסה של 65,000 ושל 20,000 לבעלי תואר שני נגמרה בתוך מספר ימים ורשויות ההגירה ערכו הגרלה בין כל המועמדים שהגישו את הבקשות בין הראשון לשביעי באפריל. 
 
חשוב לציין, כי ישנם עובדים מסויימים שאינם נכנסים תחת המכסה ואלו שייכים בדרך כלל לעמותות שאינן למטרות רווח או למוסדות לההשכלה או מחקר מוגדרים. אותם עובדים יכולים להגיש בקשה לויזה מבלי להזדקק למכסה ולמועדים לגביהם אפרט בהמשך.
 
ויזת H-1B  היא לשלוש שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות. ישנם מקרים ספציפיים בהם ניתן להאריך את האשרה מעבר לשש שנים, בהם העובד נמצא בתהליך מקביל של קבלת גרין קארד עליו אפרט בהמשך.
 
חלופה לתואר אקדמי
הדרישה היא לתואר אמריקאי או לתואר מכל מקום אחר בעולם ובלבד שיהיה שווה ערך לתואר האמריקאי. הבחינה וההשוואה של התארים נעשית על ידי מומחים מקומיים שכותבים חוות דעת בנושא - Academic Evaluation. ישנה אפשרות לקבלת הויזה גם ללא תואר או לבעלי תואר חלקי וזאת על ידי הצגת נסיון עבודה רלבנטי בתחום המדובר. בדרך כלל שנת עבודה שוות ערך לעשר נקודות זכות במוסד אקדמאי מוכר, כך שאדם ללא אף נקודת זכות אקדמאית צריך להראות בערך שתיים עשרה שנות נסיון תעסוקתי. הבחינה וחוות הדעת ניתנת על ידי אותם מומחים שבוחנים את התארים הזרים.
 
 
קביעת רמת המומחיות
ישנם מספר קריטריונים חלופיים בחוק לקביעת רמת המומחיות הנדרשת לקבלת הויזה - 
א. דרישת הסף המינימלית למקצוע מסויים הוא תואר ראשון או תואר מתקדם יותר.
ב. מקובל בתעשייה שבנדון להעסיק עובדים בעלי תואר.
ג. המעסיק הספציפי דורש עובדים עם תואר לתפקיד המדובר.
ד. אופי העבודה הספציפית הוא כל כך מיוחד ומורכב לביצוע שרק אדם בעל ידע שנרכש על ידי לימוד תואר יכול לבצע.
על פי החוק הדרישה היא להוכיח אחד הפרמטרים על מנת לקבל את האשרה. בפועל זה לא תמיד קורה ונדרשת הוכחה של יותר מקריטריון אחד.
 
הארכה, החלפת מעסיק ועבודה עבור יותר ממעסיק אחד
האשרה ניתנת להארכה וחשוב להדגיש, שעובד שמבקש להאריך את הויזה לא זקוק לעמוד בתנאי הזמנים שצוינו לעיל או למגבלות המכסה, אלא רק במועד פקיעת התוקף של האשרה הנוכחית. 
יתרון נוסף שיש לויזה טמון בכך שניתן לעבור בין מעסיקים בלי הגבלה ובלבד שהמעסיק החדש יעמוד בתנאים שהזכרתי קודם. גם במקרה של החלפת מעסיק העובד לא תלוי במכסה או בזמנים ובפועל יכול לעבוד אצל המעסיק החדש מיד עם שליחת הבקשה.
ניתן אף לעבוד במשרה חלקית אצל שני מעסיקים במקביל תחת הויזה - Concurrently ובלבד ששני המעסיקים ישלחו בקשות נפרדות ויעמדו בקרטריונים.
 
בני זוג וילדים מתחת לגיל 21 של מחזיקי H-1B זכאים לאשרה שנקראת H-4. בני המשפחה אינם רשאים לעבוד אך רשאים לשהות בארה״ב וללמוד (בלי ויזת סטודנט). כמובן שאותם בני משפחה יכולים לבקש כל ויזה אחרת, כולל H-1B, אם ימצאו מעסיק שיעמוד בדרישות ויעמדו בהן בעצמם.
 
היכן ניתן להגיש ומשך התהליך
על מנת לעבור את התהליך בארה״ב על העובד לעמוד בזמנים שצוינו לעיל והוא חייב להיות בסטטוס שהיה חוקי בזמן התהליך. דרך נוספת היא להגיש את הבקשה בארה״ב וברגע שהבקשה מאושרת, לגשת לשגרירות האמריקאית בתל אביב, לעבור ראיון קצר ולקבל את הויזה. לאחר קבלת הויזה העובד יכול להגיע לארה״ב כעשרה ימים לפני תחילת העבודה - בראשון לאוקטובר כאמור.
 
משך התהליך הממוצע של אישור בקשת האשרה הוא בערך בין שלושה לארבעה חודשים. התהליך יכול להתארך במידה ויש דרישה לראיות נוספות מצד רשויות ההגירה, אולם ישנה גם אפשרות לתהליך מזורז שמסתכם במספק שבועות - Premium Processing עבורו יש תוספת אגרה מטעם המדינה.  
 
בדרך כלל, עובדים שמקבלים את הויזה ומתכננים להישאר לעבוד ולחיות בארה״ב מגישים בקשה לגרין קארד מיד עם קבלתה. המעבר מH-1B  לגרין קארד על בסיס עבודה הוא טבעי ונכון ויכול להיעשות על ידי אותו מעסיק או על ידי מעסיק אחר במקביל. זאת גם הסיבה שהויזה כל כך פופולארית בקרב מעסיקים שצריכים עובדים בעלי התמחות ספציפית.