ויזת    
נועדה לאפשר לחברות בינלאומיות להעביר עובדים מיומנים לארה"ב, באופן זמני, על מנת לשפר את יעילות ניהול החברה, להרחיב את היצוא מארה”ב ולשפר את יכולתה להתחרות בשווקים בחו"ל. על מנת להיות זכאי לויזה המועמד לויזה נדרש להוכיח כי:
* מעסיקו העתידי הינו אותה חברה, תאגיד, גוף משפטי אחר, או חברת-אם, חברת-בת, או סניף, עבורם עבד המועמד לויזה בישראל
* מעסיקו העתידי ימשיך לנהל את עסקיו בארה”ב ולפחות במדינה אחת נוספת
* המועמד לויזה הועסק ע"י הארגון שמבקש להעתיק את מקום עבודתו, במשך לפחות שנה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות
* המועמד לויזה הינו מנהל, בכיר, או שכיר בעל ידע ייחודי ומיועד לעבוד בתפקיד ניהולי או בתפקיד המחייב ידע כזה